CENNÍK

Kresliarsky kurz: (20 hodín - cena za 60 min vyučovania: 5,50 Eur)

Kresba aktu podľa živého modelu:  110 Eur/os. + platba za model  
Kresba portrétu podľa živého modelu:  110 Eur/os. + platba za model
Kresba portrétu podľa sadrového odliatku:  110 Eur/os.
Kresba zátišia podľa predlohy:  110 Eur/os.

Maliarsky kurz: (20 hodín - cena za 60 min vyučovania: od 5,50 Eur do 6,50 Eur)

Maľba zátišia podľa predlohy: 130 Eur/os.
Abstraktná maľba: 130 Eur/os.
Maľba portrétu podľa živého modelu: 130 Eur/os. + platba za model
Maľba aktu podľa živého modelu: 130 Eur/os. + platba za model
Maľba špachtľou: 110 Eur/os. (v tejto cene sú zahrnuté všetky pomôcky okrem farieb)

Komplexný kurz: 130 Eur/os. (20 hodín - cena za 60 min vyučovania: 6,50 Eur)  

Intenzívny trojdňový sochársky workshop: 200 Eur/os. 
Modelovanie - večerný kurz: 150 Eur/os.  (20 hodín - cena za 60 min vyučovania: 7,50 Eur)

Cena individuálneho kurzu - na kurze je účastník sám: 25 Eur/ 60 min

Vymeškané stretnutie je možné po dohode s lektorom v priebehu trvania kurzu nahradiť, podmienkou je voľné miesto v inej skupine. Vymeškané stretnutia nepreplácame.

Online konzultácie:
Individuálna onlina konzultácia - účastník je sám:  cena 25 Eur/60 min
Skupinové online konzultácie zamerané na konkrétnu tému - cena 8 Eur/ 60 min (minimálny počet účastníkov: 3)

Zľavy:
Na tretí a štvrtý absolvovaný kurz poskytujeme zľavu 5% z ceny kurzu a od piateho kurzu poskytujeme stálemu zákazníkovi trvalú 10% zľavu z ceny kurzu. Účastníkovi, ktorý navštevuje súbežne 2 a viac kurzov poskytujeme zľavu 15% z ceny kurzov.


Cenník je platný od 4.8.2022

Dňa 25.5.2018 vošlo do platnosti  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a preto venujte prosím pozornosť podmienkam ochrany osobných údajov: http://www.vytvarnekurzy.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov

Copyright © 2023 Výtvarné kurzy.
Všetky práva vyhradené.
Webdesign ZM Design