Štúdia zátišia

Soňa Milová - kresliarský kurz

Kresba zátišia podľa predlohy.

Kurz je zameraný na kresbu zátišia podľa predlohy s dôrazom kladeným na kompozíciu, pri väčšej predlohe na perspektívu, zdokonalenie techniky, lineárnu kresbu a tieňovanie. Záujemca si môže skúsiť kresbu ceruzou, rudkou  alebo prírodným uhlom.

Dĺžka kurzu 10 týždňov (20 hodín) - cena : 110 EUR/os.

Kurz prebieha v malej skupine cca 8 osôb, v prac. dni zvyčajne v čase medzi 17.30 - 20.00 h.

Všetky pomôcky sú zahrnuté v cene kurzu.
Copyright © 2023 Výtvarné kurzy.
Všetky práva vyhradené.
Webdesign ZM Design