Sochársky kurz

zatisie

Sochársky kurz - víkendový workshop

Modelovanie sochárskeho portrétu z hliny podľa predlohy - sadrového odliatku, pričom študent získa základné sochárske zručnosti. Tento kurz môže byť zároveň spojený s konzultáciami pre prípravu na prijímacie pohovory na niektoré odbory VŠVU, kde sa sochársky portrét vyžaduje. Na záver si študent pod odborným dohľadom sám zhotoví sadrovú formu a odleje svoju prácu do sadry. Takisto je možnosť zhotoviť si odliatok vlastnej tváre a podľa nej si vytvoriť autoportrét. Svoje dielo si následne môže vziať domov.


V prípade záujmu o iné sochárske techniky a materiály je možnosť individuálne sa dohodnúť.Modelovanie - večerný kurz

Modelovanie sochárskeho portrétu z hliny podľa predlohy - sadrového odliatku, pričom študent získa základné sochárske zručnosti. Tento kurz môže byť zároveň spojený s konzultáciami pre prípravu na prijímacie pohovory na niektoré odbory VŠVU, pri ktorých sa sochársky portrét vyžaduje.

Trvanie kurzu 20 h.

V prípade modelovania podľa živého modelu k cene kurzu sa platí a plat modelovi.

Všetky pomôcky sú zahrnuté v cene kurzu.

 

 

 

Copyright © 2024 Výtvarné kurzy.
Všetky práva vyhradené.
Webdesign ZM Design