Štúdia portrétu

Stanislav Šišlák - portrét 2007 figurálny kurz
Kresba portrétu podľa sadrového modelu, alebo živého modelu.

Na tomto kurze sa vyučuje: princípy kompozície, základy techniky, proporcie, lineárna kresba, anatómia, tieňovanie a štúdia náročných detailov tváre, ako je oko, ucho, nos.

Kurz prebieha v malej skupine cca 8 osôb, počas pracovných dní zvyčajne v čase medzi 17.30 - 20.00 h.

Dĺžka kurzu 10 týždňov (20 hodín)

(prípade kresby podľa živého modelu: 90 Eur/os. + platba za model)

V cene kurzu sú zahrnuté všetky pomôcky.

Copyright © 2024 Výtvarné kurzy.
Všetky práva vyhradené.
Webdesign ZM Design